MULLEKLUBBEN.SE beta version 1.1

http://mulleklubben.se/radio <<< 24/7 320kbps


Kortspelet mulle - under utveckling. Håll till godo. admin@mulleklubben.se +46(0)87020090 . .MULLEKLUBBEN\ ©™® /SWEDEN.
Spelas med två kortlekar. Spelar man fyra så är det par mot par. Går även att spela 3personer då är det alla mot alla.

FÖRST av allt så delar (den som har dubbel leken) ut 1kort var öppet fram och tillbaks tills den första spadern dyker upp. Den som får den första spadern får blanda och ge.

-Vid första given delas åtta kort ut till varje spelare och åtta kort läggs öppet på bordet. Därefter börjar spelet och när spelarna har slut på kort delas åtta nya kort ut till varje spelare..  Detta pågår tills sista gemet och då blir det (räkning och sen  blandning för set2). Mulle spelas i 2 set.

-Man tar lika med lika. En åtta t.ex. kan ta alla åttor och allting som tillsammans blir åtta (ex. två två:or och en fyra).

-Man bygger. Vid byggen får endast två kort användas. Exempelvis en 3:a på en 5:a bygger 8. man får även packetera d.v.s lägga till tvåkortskombinationer av samma värde som bygget, både befintliga från bordet och bygga fler från handen nästa gång man är i tur. Man kan även lägga på kort av samma värde som bygget och säga "trött". Då man är i tur och inte kan ta in kort från bordet, ta motståndares bygge eller bygga in fler byggen av samma höjd (på bordets kort eller vidare på motspelares ej packeterade byggen) så måste bygget tas in.

-Vid lagspel då medspelare byggt får man antingen packetera in fler byggen, lägga på enstaka kort och säga "trött", om det ej är packeterat bygga vidare, ta in bygget eller starta eget bygge, ta in eller lägga ut.

-Om man tar samma kort med samma kort (tex klöver 8 med en klöver 8) så får man endast ta dom två korten (om man inte har byggt in det ena eller bägge), detta kallas ”mulle” och ger lika många poäng som kortens värde, i detta fall åtta poäng.

-Spader två (lillan) räknas som 15 på handen och 2 på bordet. Ruter tio (storan) räknas som 16 på handen och 10 på bordet. Ess räknas som 14 på handen och ett på bordet.


-Lillan, storan och essen måste man bygga till för att få ta in med om man har dom på handen. Bygger man ess, 15 eller 16 och tar mulle gäller det högre värdet.
-Rensar man spelbordet så får man en ”tabbe”. ("tabbar" är värda 1p per tabbe).
-Given måste då han delat ut kort så att endast en giv återstår informera om detta genom att säga "-båååt"!
-Spelare som tar sista sticket får resterande kort.

-Kort som tas in läggs i en hög framför spelaren (en av spelarna vid lagspel) med framsidan uppåt. Vid mulle lägger man ett av korten i en egen hög (mullarna) med framsidan uppåt. Tabbe markeras med ett kort med baksidan uppåt.

-För att förenkla räkningen kvittar man bort mullar och tabbar om det går (under spelets gång).. T.ex. så kan två tabbar + en mullefemma kvitteras mot en mullesjua.

-Alla spader är värda en poäng. Essen är värda en poäng styck utom spader ess som är värt två poäng. Ruter tio och spader två är värda två poäng vardera. Tabbar en poäng styck.

***Förlust med mer än 100 poäng ger plats i ”hundraklubben”... /// :-D LETS DO THIS GAME available over the INTERNET. overnout /admin@mulleklubben.se +46(0)87020090


>>>> MULLEKLUBBEN.SE <<<<